Nasi pracownicy ukończyli międzynarodowe szkolenia w standardzie IRATA , OTDL, SPRAT i co poniektórzy starego PZA. Wszyscy jednak stosujemy się do zasad profesjonalnego dostępu linowego a wykonując prace dbamy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: we właściwy sposób wygradzamy teren przed rozpoczęciem robót oraz pracujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który chroni przed upadkiem z wysokości. Pracujemy w systemie dwu linowym: posługując się liną asekuracyjną oraz roboczą. Nasi pracownicy zawsze mają na głowach kaski i stosują wyłącznie pełne uprzęże przemysłowe. Stosujemy odpowiednie przyrządy spełniające normy EN. Wykonując manewry linowe robimy to tak jak należy i jak to jest zapisane w standardach wyżej wymienionych organizacji. Zawsze podczas wykonywania prac używamy butów z „noskiem”, a gdy istnieje taka potrzeba także okularów ochronnych. Podczas pracy na dużych wysokościach, obiektach przemysłowych oraz prac budowlanych zawsze mamy na sobie odzież HV, czyli ubrania wysokiej postrzegalności.