Na Państwa życzenie, po ustaleniu przed rozpoczęciem pracy, możemy:

 • Używać Państwa ubrań roboczych,
 • Nie przyjeżdżać w rejon wykonywania prac firmowymi samochodami (jeden z nas ma naklejki prace alpinistyczne i numer telefonu),
 • Kontaktach z inwestorem, kierownikiem budowy, przedstawiać się jako pracownicy Państwa przedsiębiorstwa a nie podwykonawcy (to samo tyczy się kontaktów z wszelkimi ludźmi na budowie),
 • Po zakończonej pracy nie prosimy inwestora o referencje.

Inne zasady stosowane i wymagane przez nas:

 • Pracujemy wyłącznie materiałami powierzonymi, w odpowiedniej  ilości i co najważniejsze jakości,
 • Pracujemy wyłącznie elektronarzędziami które wchodzą w skład naszego zaplecza, chyba, że nie posiadamy odpowiednich na stanie,
 • Jeśli uważamy, że zawarta w zleceniu technologia jest błędna lub niewystarczająca aby solidnie wykonać zlecenie to nie podejmujemy się roboty,
 • Przy wykonywaniu dla Państwa zlecenia ponosimy pełną odpowiedzialność finansową, za wyjątkiem sytuacji gdy informujemy, że coś może pójść nie tak jak trzeba, a Państwo wymagają abyśmy kontynuowali pracę,
 • Przy pracach dla nowych klientów, na zlecenia, gdy czas pracy będzie dłuższy niż tydzień, bez systemu zaliczkowego lub podziału pracy na etapy, nie wchodzimy,
 • W trakcie zleceń prowadzimy skrupulatny dziennik budowy, uzupełniając nasze log booki, jak również przeprowadzamy dokumentację fotograficzną, którą możemy wykorzystywać na naszej stronie,
 • Zlecenia przeprowadzamy terminowo i tego samego oczekujemy w kwestii rozliczeń z Państwem,
 • Zastrzegamy, że nie wykonujemy nic „przy okazji”,
 • Nie rozpoczynamy roboty bez zlecenia,
 • Nie podbieramy robót.

Prosimy również o:

 •     Dobrą organizację pracy czyli dowóz materiałów w terminie i nie robienie czegoś w kółko,
 •     Terminowe płatności,
 •     Trzymanie się wszelkich ustaleń,
 •     Kulturę osobistą i kulturę pracy.